دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کلاس نکته و تست دکتری روانشناسی 92

 

برنامه کلاس های نکته و تست دکتری
زمستان 92
ویژه دانشگاه آزاد و سراسری

درس

ساعت

استاد

روز

تاریخ

شهریه

علم النفس

14-20

محمدی

چهارشنبه

92/11/16

80 هزار تومان

روانشناسی رشد

8-14

محمدی

پنج شنبه

92/11/17

80 هزار تومان

زبان

14-20

نتاج

پنج شنبه

92/11/17

80 هزار تومان

روانشناسی شخصیت

8-14

محمدی

جمعه

92/11/18

80 هزار تومان

آمار

14-20

حبیبی

جمعه

92/11/18

80 هزار تومان

روانشناسی بالینی

14-20

محمدی

شنبه

92/11/19

80 هزار تومان

کودکان استثنائی

14-20

محمدی

یکشنبه

92/11/20

80 هزار تومان

آسیب شناسی

14-20

محمدی

دوشنبه

92/11/21

80 هزار تومان

روانشناسی سلامت

 

محمدی

سه شنبه

92/11/22

80 هزار تومان

فیزیولوژی

8-14

پیری

سه شنبه

92/11/22

80 هزار تومان

 
ورود به سامانه