دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

انتخاب رشته ارشد روانشناسی ۹۷ دانشگاه ازاد

امکان ویرایش انتخاب رشته ارشد آزاد ۹۷ فراهم شد...دوستانی که قصد ویرایش دارند میتونند اقدام کنند.. کسانی که هنوز انتخاب رشته نکردند هم میتونند تا روز دوشنبه انجام بدهند...
ورود به سامانه