دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور ارشد روانشناسی

زمان برگزاری کنکور ارشد روانشناسی سال 98 روز 23 و 24 خرداد ماه خواهد بود.

ورود به سامانه