دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور ارشد روانشناسی - جدول پذیرش نهایی کنکور ارشد روانشناسی

جدول پذیرش نهایی کنکور ارشد روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی (ظرفیت احتمالی)

ورود به سامانه