دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آزمون زبان ept کنکور دکتری روانشناسی

برنامه زمانی آزمون زبان EPT دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397 

کنکور دکتری روانشناسی 

ورود به سامانه