دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

اعلام نتایج دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد

اعلام نتایج دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد ✅نتایج کنکور دکتری روانشناسی ۹۷ دانشگاه آزاد هم اکنون بر سایت phdpsychoo@ این دانشگاه قرار گرفت
ورود به سامانه