دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

تجربه مصاحبه شوندگان کنکور دکتری روانشناسی

تجربه مصاحبه شوندگان کنکور دکتری روانشناسی

امروز صبح مصاحبه بالینی داشتم، اساتید مصاحبه دکتر افروز و دکتر نیک نام بودند. خیلی خوش برخورد و مهربان بودند. از رویکرد بوئن، DBT،ACT، آدلر، رویکرد الیس و درمان های موج سوم از من پرسیدند، فرق عزت نفس و اعتماد به نفس. از پایان نامه و متغیرهایش پرسیدن، گفتند اطلاعات انقدر خوبه چرا پژوهش کم انجام دادی که گفتم چون هنوز وقت نکردم و تازه یک ماه دیگر دفاع می کنم . پرسیدن فرق مجوز سازمان نظام با بهزیستی چیه که توضیح دادم و عنوان پایان نامه رو به انگلیسی گفتم و سوال بعد رو اینگونه مطرح کردن که در دوره دکتری در چه حیطه ای میخواهم کار کنم.

ورود به سامانه