دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

دوره جامع تربیت مترجم متون تخصصی روانشناسی و مشاوره -کنکور دکتری روانشناسی

دوره جامع تربیت مترجم متون تخصصی روانشناسی و مشاوره 

 
ورود به سامانه