دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

چگونه تست بزنیم؟ تست زنی را از کی شروع کنیم؟ چرا تست زنی اهمیت دارد؟

چگونه تست بزنیم؟ تست زنی را از کی شروع کنیم؟ چرا تست زنی اهمیت دارد؟

پیش از تست زنی ویژه کنکور دکتری روانشناسی باید مطلب درسی را خوب بخوانید. خوب خواندن یعنی دقیق و مفهومی خواندن.
بهتر است بین مطالعه هر مبحث و تست زنی یک یا دو روز فاصله باشد.
هنگام تست زنی با خواندن هر تست بلافاصله به متن کتاب رجوع نکنید و ابتدا سعی کنید تست هایی که بلدید را پاسخ دهید. سپس پاسخ تست هایی که نمی دانید یا پاسخ نادرست دادید را در متن کتاب پیدا کنید و نکته آن را خوب به خاطر بسپارید.
تست زنی، مرور و پیدا کردن پاسخ ها در متن کتاب درسی است.
هنگام تست زدن حتما جواب ها را در متن کتاب یا جزوه پیدا کنید. به یاد داشته باشید چیزی که بدون تلاش به دست می آید، ‌زود هم از بین می رود. بنابراین جواب آماده نیز زود از ذهن شما محو خواهد شد. شما با پیدا کردن پاسخ ها و نکات تست ها در متن کتاب،  علاوه بر اینکه دوباره متن کتاب برای شما مرور می شود، جوابها نیز خیلی راحت تر در ذهنتان باقی می ماند و هر بار نکته مهمتری را متوجه خواهید شد...

ورود به سامانه