دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

چگونه یک کتاب منبع را خوب بخوانیم- منابع کنکور دکتری روانشناسی

کتاب درسی مهمترین منبع برای مطالعه است. برخی داوطلبین بارها کتاب را می خوانند و می گویند با اینکه ساعت زیادی را برای یک درس وقت گذاشته اند و خط به خط آن مبحث را حفظ کرده اند، ولی باز هم برخی مطالب را در سر جلسه کنکور اشتباه می زنند و یا اینکه به احتمال بالایی مطمئن هستند درست زده اند که بعد متوجه می شوند اشتباه زده اند و گاهی به پاسخ های خود شک دارند. گاهی نیز اصلا این نکته و سوال را در کتاب ندیده اند.

خوب خواندن یعنی دقیق خواندن، مفهومی خواندن ، تکمیلی خواندن، تست زنی، مرور و پیدا کردن پاسخ ها در متن کتاب درسی است. هنگام تست زدن حتما جواب ها را در متن کتاب یا جزوه پیدا کنید. خیلی راحت پاسخ های تست ها را نخوانید بلکه خود به دنبال پاسخ در کتاب باشید. به یاد داشته باشید چیزی که بدون تلاش به دست می آید،‌زود هم از بین می رود. بنابراین جواب آماده نیز زود از ذهن شما محو خواهد شد. شما با پیدا کردن پاسخ ها و نکات تست ها در متن کتاب،  علاوه بر اینکه دوباره متن کتاب برای شما مرور می شود، جوابها نیز خیلی راحت تر در ذهنتان باقی می ماند و هر بار نکته مهمتری را متوجه خواهید شد...

اکید اصلی در مطالعه موثر به ویژه در درسهای مفهومی و یا حفظی توجه به  درست خواندن و دقیق خواندن متن کتاب یا جزوه است. شما باید هنگام خواندن دقیق متن کتاب یا جزوه، زیر نکات مهم کتاب خط بکشید،‌ قیدها را با مارکر رنگی مشخص و هایلات کنید. دور افعال را هایلات کنید.نکات تکمیلی که در جاهای دیگر خوانده اید به حاشیه کتاب یا جزوه اضافه نمایید.از اینکه صفحات کتاب شما شلوغ و یا کهنه شود نترسید. مطمئن باشید وقتی مجدد به این صفحه های خط کشیده و شلوغ مراجعه می کنید خیلی زودتر همه مطالب به یادتان می آید و در ذهتان ثبت می شود.  پس با استفاده از نکات گفته شده ،‌کتاب یا جزوه درسی خود را خوب بخوانید و از خواندن خود لذت ببرید.

ورود به سامانه