دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 98 منتشر شد

کارت ورود به جلسه کنکور دکتری 98 منشر شد و داوطلبان مراجعه به سایت سازمان سنجش می توانند کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 98 را دریافت نمایند.

ورود به سامانه