دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

کنکور دکتری روانشناسی-منابع - مصاحبه دکتری روانشناسی-نکته و تست

کنکور دکتری روانشناسی

دکتری روانشناسی در حال حاضر در پنج گرایش عمومی، بالینی، سلامت، تربیتی، کودکان استثنایی و سنجش و اندازه­گیری دانشجو می­پذیرد. گرایش­های عمومی، بالینی و سلامت در مجموعه روانشناسی قرار دارند و داوطلبان با شرکت در آزمون مجموعه روانشناسی می­توانند در انتخاب رشته خود از این سه گرایش انتخاب کنند. درحال حاضر سهم کنکور در پذیرش دکتری 50 درصد و سهم مصاحبه نیز 50 درصد است. در واقع پس از انتشار نتایج اولیه داوطلبان برحسب ترازهای کسب­شده انتخاب رشته می­کنند و در دانشگاه­هایی که حدنصاب تراز آنها را آورده باشند دعوت به مصاحبه می­شوند. در مرحله مصاحبه داوطلبان براساس سوابق آموزشی و پژوهشی خود سنجش می­شوند و ازطریق سوالات درسی نیز تحت سنجش علمی قرار می­گیرند. نمره حاصل از مصاحبه و نمره ترازی که داوطلبان در آزمون کتبی کسب می­کنند نمره کل را تشکیل می­دهند که پذیرش در دانشگاه­ها براساس نمره کل صورت می­گیرد.

 

شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های مختلف معمولاً با شرط تجانس رشته همراه است. بدین معنا که تنها فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد برخی رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی هستند.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که داشتن شرط تجانس جهت شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی لزوماً به معنای موفقیت و پذیرش در مقطع دکتری نیست. چرا که آن‌چه در دفترچه ثبت نام آزمون دکتری به عنوان رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی اعلام شده است، تنها به معنای نداشتن منع قانونی برای شرکت در آزمون کتبی است و در فرآیند مصاحبه شفاهی، اساتید مصاحبه‌کننده هستند که با در نظر گرفتن جمیع شرایط، به داوطلب نمره می‌دهند. در نتیجه، گاه ممکن است داوطلبی علی‌رغم داشتن شرط تجانس رشته مقطع کارشناسی ارشد با رشته امتحانی آزمون دکتری، از سوی اساتید حائز شرایط تحصیل در این رشته شناخته نشود.

بنا بر دفترچه آزمون دکتری 98 منتشره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته‌های زیر مجاز به شرکت در کنکور دکتری روانشناسی هستند:

  • علوم تربیتی (تمامی گرایش­ها)
  • روان­شناسی (تمامی گرایش­ها)
  • بهداشت و درمان (پزشکی عمومی، پرستاری)
  • توانبخشی (علوم پزشکی)
  • مشاوره (تمامی گرایش­ها)
  • سنجش و اندازه گیری

بنا بر دفترچه آزمون دکتری 98 منتشره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته‌های زیر مجاز به شرکت در کنکور دکتری روانشناسی تربیتی هستند:

علوم تربیتی (تمامی رشته‌ها و گرایش‌ها(

روانشناسی (تمامی رشته‌ها و گرایش­‌ها(

آموزش ریاضی

آموزش فیزیک

آموزش شیمی

آموزش زبان فارسی

مشاوره (تمامی گرایش‌ها(

اخلاق

 

بنا بر دفترچه آزمون دکتری 98 منتشره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته‌های زیر مجاز به شرکت در کنکور دکتری روانشناسی کودکان استثنایی هستند:

  • علوم تربیتی (تمامی گرایش­ها)
  • روان­شناسی (تمامی گرایش­ها)
  • گفتاردرمانی
  • توانبخشی (علوم پزشکی)
ورود به سامانه