دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام من ارشد علوم تربیتی دارم و برای دکتری روانشناسی تربیتی قبول شدم آ


پرسش : سلام من ارشد علوم تربیتی دارم و برای دکتری روانشناسی تربیتی قبول شدم آیا بعد از گرفتن دکتری روانشناسی تربیتی مجوز مطب یا مرکز مشاوره به من میدهند؟

پاسخ :

با سلام

بعد از اتمام دوره دکتری به شما مجوز مطب سازمان نظام ، داده خواهد شد.


1394-03-16
ورود به سامانه