دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آقای دکتر سلام آیا بادرصد های ذیل امسال باتوجه به افزایش ظرفیت سال گذ


پرسش : آقای دکتر سلام آیا بادرصد های ذیل امسال باتوجه به افزایش ظرفیت سال گذشته قبولی روانشناسی بالینی علوم تحقیقات امکان دارد آسیب شناسی 74درصد فیزیولوزی عمومی 70 درصد رشد وشخصیت 51 درصدعلم النفس 30 درصد آمار 35 درصد رواسنجی 15 درصد تربیتی 50درصد زبان سفید میانگین کل 44.5درصد باتشکر از زحمت شما

پاسخ :

با سلام

در صورتی که بر آوردهای شما صحیح باشد، امید قبولی بالایی برای شما وجود دارد.


1394-04-09
ورود به سامانه