دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

باسلام لیسانس حسابداری دارم اگه براارشدمشاوره آزادبخونمهمزمان مشاوره ی


پرسش : باسلام لیسانس حسابداری دارم اگه براارشدمشاوره آزادبخونمهمزمان مشاوره یاروانشناسی پیام نوربخونم مشکلی هست برای مجوزگرفتن چی؟اینکه بایدمدرک پیاپی باشه یعنی کارشناسی باارشد یک ی باشه یالیسانس روانشناسی ارشدمشاوره مشکل داره یانه ممنونم خیلی

پاسخ :

با سلام

طبق مقررات آموزشی امکان تحصیل هم زمان در دو دانشگاه مختلف در مقاطع تکمیلی ممنوع است و طبق نظر سازمان نظام روانشناسی برای دریافت مجوز فعالیت رسمی باید دو مقطع تحصیلی شما در گروه روانشناسی مرتبط باشد.


1394-05-09
ورود به سامانه