دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

آیامن میتوانم باداشتن مدرک تحصبلی دکترای روانشناسی گرایش تربیتی مطب بز


پرسش : آیامن میتوانم باداشتن مدرک تحصبلی دکترای روانشناسی گرایش تربیتی مطب بزنم

پاسخ :

با سلام

برای گرفتن مجوز مطب از سازمان نظام روانشناسی، باید دو مقطع پشت سر هم مرتبط باشد (کارشناسی - ارشد یا ارشد - دکتری)


1394-05-14
ورود به سامانه