دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام من دانشجویی زشته ی علوم تربیتی هستم ایا می توانم ارشد روانشناس


پرسش : با سلام من دانشجویی زشته ی علوم تربیتی هستم ایا می توانم ارشد روانشناسی بالینی امتحان بدم؟

پاسخ :

با سلام

امکان شرکت شما در آزمون کارشناسی ارشد وجود دارد.


1394-07-24
ورود به سامانه