دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام. آیا کلاسهای آمادگی دکتری در شهر اصفهان تشکیل می دهید؟ مرسی


پرسش : با سلام. آیا کلاسهای آمادگی دکتری در شهر اصفهان تشکیل می دهید؟ مرسی

پاسخ :

با سلام

کلاس در شهر اصفهان به شرط به حد نصاب رسیدن داوطلبان تشکیل می شود.


1394-07-25
ورود به سامانه