دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام.باتوجه به اینکه رشته راهنمایی ومشاوره وروانشناسی جز مجموعه روانشن


پرسش : سلام.باتوجه به اینکه رشته راهنمایی ومشاوره وروانشناسی جز مجموعه روانشناسی میباشند بعداز ارشد برای گرفتن مجوز منعی وجود دارد یانه ؟(کارشناسی راهنمایی ومشاوره دارم میخوام ارشد بالینی ثبت نام کنم.)

پاسخ :

با سلام

بهتر است ارشد روانشناسی بالینی شرکت کنید و برای مجوز گرفتن منعی وجود ندارد.


1394-08-14
ورود به سامانه