دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

من کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی هستم میتوانم


پرسش : من کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی هستم میتوانم کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی شرکت کنم . اگر برای دکتری بالینی بخوانم مجوز مطب می دهند.

پاسخ :

با سلام

اگر دو مقطع مرتبط باشد مجوز مرکز مشاوره داده میشود.


1394-08-17
ورود به سامانه