دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

با سلام.با داشتن لیسانس روانشناسی تو هر گرایشی در مقطع ارشد فارغ التحص


پرسش : با سلام.با داشتن لیسانس روانشناسی تو هر گرایشی در مقطع ارشد فارغ التحصیل بشم امکان زدن مطب وجود داره؟

پاسخ :

با سلام

برای دریافت مجوز باید دو مقطع پشت سرهم مرتبط باشد ( مثلا هر دو روانشناسی باشند، اینکه چه گرایشی از روانشناسی باشید مهم نیست)


1394-10-02
ورود به سامانه