دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام آیا میتوان به طور همزمان در دو دانشگاه آزاد و سراسری تحصیل کرد؟بر


پرسش : سلام آیا میتوان به طور همزمان در دو دانشگاه آزاد و سراسری تحصیل کرد؟برای اینکار باید دو کنکور داد؟

پاسخ :

با سلام

همزمان باهم در دو دانشگاه آزاد و سراسری ادامه تحصیل دادن مقدور نمی باشد.


1394-10-04
ورود به سامانه