دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سلام برای دکتری آزاد بالینی یک کتاب زبان مفید بهم معرفی کنید که شامل ه


پرسش : سلام برای دکتری آزاد بالینی یک کتاب زبان مفید بهم معرفی کنید که شامل همه چیز شود

پاسخ :

با سلام

کتاب clinical psychology، دکتر حسین آزاد منبع کافی برای این درس می باشد 


1394-11-11
ورود به سامانه