دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

خلاصه فصل هفتم روانشناسی بالینی _ سنجش هوش

خلاصه فصل هفتم روانشناسی بالینی _ سنجش هوش   خلاصه فصل هفتم روانشناسی بالینی _ سنجش هوشخلاصه فصل هفتم روانشناسی بالینی _ سنجش هوش
نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه