دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95

سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95   سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95سوالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد سال 95
زمان ثبت
سه شنبه 13 بهمن 1394 12:28
نام(*) :
ارش امیری
نظر(*) :
عالی
زمان ثبت
یکشنبه 02 اسفند 1394 11:15
نام(*) :
ناجی حسن پور
نظر(*) :
عالی است
زمان ثبت
یکشنبه 19 ارديبهشت 1395 16:35
نام(*) :
نرگس
نظر(*) :
خوب
نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه