دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال81 (1)

لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال81 (1)   لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال81 (1)لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال81 (1)
توضیحات

 

لغات کنکوردانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال 1381

 

شکل-طرح

Feature

کنشها

Functions

سر سخت

Hardy

روانشناس سلامت

Health psychology

فرضیه

Hypothesis

تشخیص

Identify

محققان

Investigator

محتوای پنهانی

Latent content

سبک زندگی

Lifestyle

ناسازگارانه

Maladaptive

دستکاری کردن

Manipulate

یادداشت

Memo

اواسط نوجوانی

Midadolescence

انگیزش

Motivation

فعالیت عصبی

Neural activity

چاقی

Obesity

شیء

Object

بویایی

Olfaction

تعریف عملیاتی

Operationally

نظریه فرایند متضاد

Opponent process theory

حاصل -نتیجه

Outcome

همپوشی-تطابق

Over-lapping

جزئی-جانبداری

Partially

عملکرد

Performance

ساخت شخصیت

Personality construct

پدیده طبیعی

Phenomena

کبوترها

Pigeons

دارونما

Placebo

پیش بینی

Predicts

حل مساله

Problem-solving

روانشناسی مرضی

Abnormal psychology

قابلیت پذیرش

Acceptability

بی اشتهایی عصبی

Anorexia nervosa

ارزیابی –تشخیص

Assessment

جذابیت

Attractiveness

بی حوصلگی

Boredom

درخشندگی

Brightness

پرخوری عصبی

Bulimia nervosa

مورد پژوهی

Case study

رمزگردانی

Coding

شناخت

Cognition

ترکیب-متشکل

Compose

پنهان کردن

Conceals

نتیجه

Conclusion

تایید-تصدیق

Confirm

هشیاری

Consciousness

موافق

Consistent

بحث-مذاکره

Debt

تقاضاها-درخواستها

Demands

اثبات کردن-نشان دادن

Demonstrate

مشتق شده

Derived

هیجان

Emotion

موجب شدن

Entails

روانشناسی محیطی

Environmental psychology

وقایع

Events

متجاوز بودن از

Exceed

خستگی

Exhaution

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه