دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82 (1)

لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82  (1)   لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82 (1)لغات زبان کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82  (1)
توضیحات

 

لغات کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 1382

 

کسب-بدست آوردن

Acquiring

اگهی دادن

Advertise

پذیرش،قبول

Agreement

تخصیص دادن

Ailotted

اعلان کردن

Announce

آفرین گفتن

Applaude

قدردانی کردن

Appreciate

فراهم آوردن،گردآوردن

Assemble

اضافه-باقیمانده

Augment-remnats

قرن

Century

ادعا کردن

Claim

معمولی ،کلی

Common

هماهنگی،ساز و آواز

Concert

متقاعد کردن

Convinced

شرکت

Corporation

دادگاه

Court house

تغییرات دوره ای

Cyclical changes

انکار کردن

Denied

واگذاری-مشخص کردن

Designat-apportionment

طرفداری

Devotion

گوناگونی

Ddiversity

تلاش

Effort

خودپرستی

Egotistic

مشتاقانه

Enthuslasically

تاسیس کردن-منظم و مرتب

Establish-seqential

تبعید

Exiled

تسهیل کردن-تجدید

Facilitate-renovation

نسبتا زیبا

Fairly

جنگ کردن

Fight

نوسان

Fluctuating

انجام دادن،تکمیل کردن

Fulfilled

نقایص،عیوب

Imperfections

افزایش دادن

Increasing

واقعا،براستی،همانا

Indeed

شدید کردن

Intensify

روند طولانی مدت

Long-run

واحد زمان کار برای پرداخت مزد

Man-hour

ساختن-تولید کردن

Manufacturing

چندگانه

Multiply

قاتل

Murderer

عملیات

Operation

عذاب جسمی

Ordeal

برونداد،بازده

Output

بطور خاص

Particularity

برای هر

Per

آفت،بلا

Plague

احتمال

Probably

بهره وری

Productivity

بیدرنگ-سریع

Prompt

طول دادن-کش دادن

Protracted

هدف

Purpose

بازجویی

Quest

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه