دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (2)

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (2)   لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (2)لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (2)
توضیحات

 

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی

 

 

رابطه منطقی

Rational relationship

درک کردن

Realizing

محققان

Reasearches

باز پیدایی

Recapitulate

تشخیص-بازشناسی،شناخت

Recognition

بازآموزی

Re-education

واکنش

Reflection

نظم بخشی

Regularization

تقویت کردن

Reinforcing

آرام بخشی،آرام سازی عضلانی

Relaxation

پایایی،ثبات

Reliability

تولید مثل،تکثیر

Repreoduce

کوششهای تنفسی

Respiratory effort

بازیابی

Retrieval

طرحواره،روان بنه

Schema

جستجو کردن

Searched for

خود شکست دهنده،احساس شکست

Self defeating

حسی حرکتی

Sensorimotor

خواب تغذیه

Sleep-feed

الگوی خواب

Sleep patterns

محرک

Stimulus

فشار روانی

Stress

فرعی

Subtle

موفق

Success

حمایت

Support

جراحی

Surgery

نشانگان

Symptoms

ترکیب

Synthesis

حساسیت زدائی منظم

Systematic desensitization

خلق و خوی

Temprement

تمایل

Tend

جدول برنامه زمانی

Timetables

انتقال،عبور

Transit

شفافیت

Transparency

درمان

Treatment

ناهوشیار

Unconsicious

ناخوشایند

Unfavorable

ابهام

Vaguencess

معتبر

Valid

الگوی متغیر خواب

Variable sleep patterns

قوی،نیرومند

Vigorated

ارادی،عمدی

Voluntarily

به خوبی تنظیم شده

Well-regularized

گوشه گیری ،کناره گیری

Withdraval

پرسشنامه

Questionnary

نژادی

Racial

نتایج احتمالی یک عمل

Ramification

بطور تصادفی

Randomly

بندرت

Rarely

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه