دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (4)

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (4)   لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (4)لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی (4)
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی

 

 

بلوغ جنسی

Puberty

شامل

Include

متغیر مستقل

Independent variable

نشان دادن،بیانگر

Indicate

تحریک پذیری،زود رنجی

Irritability

دانستن

Knowing

تاخیر-عقب مانده

Lag

باقی ماندن-ادامه داشتن

Lasting

موقعیت یادگیری

Learning situation

صدای بلند

Loud gong

هدف اصلی

Major goal

رفتار ناسازگارانه

Maladaptive behavior

تمارض کردن

Malinger

دستکاری کردن

Manipulate

رسش،پختگی

Maturation

حافظه

Memory

سلامت روان

Mental-health

بد رفتاری

Misbehavior

حرکت،جنبش

Movement

ماهیچه

Muscle

ماهیت

Nature

لازم،ضروری

Necessary

قابل توجه

Noticeable

بطور عینی

Objectively

تاریکی،کهنگی

Obscurity

مشاهده کردن

Observe

بطور واضح ،آشکارا

Obviously

همپوشی

Overlapping

همراه شدن با

Paired with

شرکت کنندگان ،آزمودنیها

Participants

علاقه خاص

Particulary interest

ادراکی

Perceptual

عملکرد

Performance

عملکرد

Performance

هدف

Perpose

پرسشنامه شخصیت

Personality inventory

شخصیت

Personality

پدیده طبیعی

Phenomenon

ترس مرضی (فوبی)

Phobi

خوشایند

Pleasant

بوجودآورنده

Precipitated

قابل پیش بینی

Predicable

پیش بینی کننده

Predicting

ارائه دادن

Presentation

پیش تست

Pretest

درجه شیوع و گسترش

Prevalence

جلوگیری،مانع شدن

Prevent

حل مساله

Problem-solving

فرایند

Process

متخصصین

Professional

پیش آگهی

Prognosis

امید،انتظار،موافقت

Promis

روانشناختی

Psychological

روانشناختی

Psychological

روانسنجی

Psychometrice

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه