دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی   لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسیلغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1375 مجموعه روانشناسی

 

 

قانون انتزاعی

Abstract low

قبول،پذیرفتن

Accept

تن در دادن

Acquiesce

سطوح فعالیت

Activity levels

کافی،مناسب

Adequate

اختلالات سازگاری

Adjustment disorder

اداره کردن-نظارت

Administered

بزرگسالی

Adulthood

پیشرفته

Advanced

مسن شدن،پیر شدن

Aging

قابل قبول

Agreeable

تحلیل

Analysis

اجدادی،نیایی

Ancestral

بیهوشی

Anesthesia

پیشایند

Antecedent

اضطراب

Anxiety

کاهش اضطراب

Anxiety-reduction

مقیاس آپگار

Apgar index

قدردانی کردن

Appreciationg

نگرانی،بیم،تشویش

Apprehension

جنبه ها

Aspects

ارزیابی

Assessment

درونسازی-جذب

Assimilation

فرض

Assumption

ستاره شناس

Astronomer

سعی و تلاش کردن

Attempt

خودکار

Autonomic

پایه و ساختار اساسی

Basic foundation

مشاوره رفتاری

Behavioral counseling

عقیده

Belive

پسخوراند زیستی

Biofeedback

ظرفیت،استعداد

Capacity

قلبی عروقی

Cardiovascular

متوقف شدن

Ceasing

شخصیت،ویژگی

Character

ویژگیها،خصوصیات

Characteristics

رئیس

Chief

شرایط

Circumstances

طبقه بندی

Classification

غذا دادن بر اساس ساعت

Clock feeding

شناختی

Cognitive

روانشناسی تطبیقی

Comparative psychology

جامع ، کامل

Comprehensive

درک شده

Conceived

عینی

Concrete

کار کردن

Conduct

توده،گلوله،گردسازی

Conglomeration

بطور پایدار

Constantly

ذاتی-سرشتی

Constitutional

ساخته شده

Constructed

مقابله کردن با،کنار آمدن با

Coping with

شرطی سازی متقابل

Counter conditioning

یادگیری نهان

Cover learning

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه