دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (2)

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (2)   لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (2)لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (2)
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی

 

 

امیدوار

Helpe ful

سلسله مراتب

Hierarchy

داروهای توهم زا

Hullucinogens

ماهیت انسان

Human nature

فرضیه

Hypothesis

هویت

Identity

اختلال کنترل تکانه

Impulse control disorder

عدم شایستگی

Incompetency

صنعت

Industry

نوزادی

Infancy

حقارت،کم بینی،کهتری

Inferiority

غرایز

Instincts

با هوش

Intelligent

علاقه

Interest

لیاقت بین فردی

Interpersonally competent

تفسیر

Interpretation

درگیر شدن

Involve

غیر منطقی

Irrational

آزمایشگاهی

Laboratory

یادگیری

Learning

حداقل

Least

محدود

Limited

ناسازگارانه

Maladaptive

پاسخ ذکر شده

Mentioned answer

متفرقه،گوناگون

Miscellaneous

داروی مخدر

Narcotic

شرایط طبیعی

Natural setting

همسایگی

Neighborhood

عینی،طبیعی

Objective

توقعات شغلی

Occupational aspirations

خوش بین

Optimistic

دیدگاه،نظرگاه

Out look

کم توجهی والدین

Parent rejection

شرکت کنندگان

Participants

انواع خاص

Particular types

مسیر،راه

Path

همسالان

Peers

دوره

Period

شخصیت

Personality

دیدگاه،رویکرد

Perspective

بدبین

Pessimistic

ترس مرضی(فوبیا)

Phobia

پیش بینی

Predict

پیش بینی

Prediction

تمایل،شیفتگی،اشتغال ذهنی

Preoccupation

زندانیان

Prisoners

نظریه روان پویایی

Psychodynamic theory

عامل روانشناختی

Psychological factor

روان داروشناسی

Psychopharmacology

رواندرمانی

Psychotherapy

روانپریشی

Psychotic

متقاعد کردن

Pursing

نژاد

Race

تقویت

Reinforce

مذهب

Religion

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه