دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (3)

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (3)   لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (3)لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی (3)
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی

 

 

پیشرفت تحصیلی

Scholastic accomplishment

ارزش شخصی

Self worth

بردگان

Slaves

اقتصادی اجتماعی

Socioeconomic disorder

اختلال جسمانی شکل

Somatoform disorder

منبع،سرچشمه

Source

مرحله

Stage

اختلال استفاده از مواد

Substance use disorder

موفق،موفقیت

Success

به بیان دقیقتر

To be specific

تجارت

Trade

غیر قابل تغییر

Unchangable

نا هوشیاری

Unconscious

ناآشنا

Unfamiliar

تقرب جوی بی نظیر

Unique approaches

قربانی

Victim

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه