دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی   لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسیلغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1376 مجموعه روانشناسی

 

در کنکور سال 1376 تا سوال 15 سوالات زبان مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی مشترک بوده که به این خاطر  لغات از سوال 15 به بعد ارائه می شوند.

 

 

 

روانشناسی نابهنجاری

Abnormal psychology

قبول

Accept

حوادث واقعی

Actual events

سازگاری

Adaptation

اختلال سازگاری

Adjustment disorder

نوجوانی

Adolescence

اختلال عاطفی

Affective disorder

ضد اضطراب

Antianxiety

پیش بینی ها

Anticipation

ضد افسردگی

Antidepressant

ضد روانپریشی

Antipsychotic

نگرش

Attitude

محور

Axis

پیشینه،تاریخچه

Biography

درمان شیمیایی

Chemical treatment

کودکی

Childhood

بطور واضح

Clearly

درک کردن

Comprehend

ساختار

Construct

ابله-صنعتی

Craft-idiocy

فرهنگ

Culture

توصیف کردن

Describe

سرنوشت

Destiny

تعیین کننده

Determine

دلسردی

Discourage

کشف

Discover

اختلال گسستی

Dissociative disorder

سائق

Drives

پیشرفت تحصیلی

Educational achievement

هویت من

Ego identity

شرم،خجالت

Embarrassment

هیجانات

Emotions

اعطا کردن

Endows

تثبیت،ثبت

Establish

بیان کردن

Express

گسترش دادن

Extend

تسهیل کردن

Facilitate

اختلال ساختگی

Factitious disorder

ترس

Fear

تصویر چاپلوسی،تصور بی تفاوتی

Flattering image

نیروهای غریزی

Forces-incentives

شکل دهی

Forming

صادق

Genuine

اداره کردن

Governed

سخت کوش

Hard-working

آموزش سختگیرانه توالت

Harsh toilet training

رفتار نابهنجار

Abnormal behavior

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه