دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1377 مجموعه روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1377 مجموعه روانشناسی   لغات زبان کنکور سال 1377 مجموعه روانشناسیلغات زبان کنکور سال 1377 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1377 مجموعه روانشناسی

 

 

عملکرد

Performance

دائمی

Permanent

کثافت-ناپاکی

Pollution

ارائه کردن

Present

محافظت-نگهداری

Preservations

نگهداری

Preserve

حفظ شده

Preserved

اصل-پایه

Principal

احتمالا

Probably

مسائل-مشکلات

Problems

روش-شیوه

Procedure

دانش آموز

Pupil

واکنش

Reaction

کاهش

Reduce

توجه

Remark

بخاطر سپاری

Remember

بیادآوری

Remind

بازگویی-تکرار

Repetition

محدود کردن

Restrict

توالی

Sequences

معنی دار

Significant

مهارتها

Skills

محرک-پاسخ

Stimulus-response

ساخت گرا

Structuralist

آزمودنی

Subject

گمان-حدس

Suspect

قورت دادن

Swallowing

مزه

Taste

معلم محور

Teach-oriented

درجه حرارت

Temperature

متن

Text

تئاتر

Theater

بلیط

Ticket

پرزحمت-رنج دار

Troublesome

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه