دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1378 مجموعه روانشناسی (3)

لغات زبان کنکور سال 1378 مجموعه روانشناسی (3)   لغات زبان کنکور سال 1378 مجموعه روانشناسی (3)لغات زبان کنکور سال 1378 مجموعه روانشناسی (3)
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1378 مجموعه روانشناسی

 

 

فراوانی

Frequency

ترسیده

Frightened

جلو

Front

برخاستن،بیرون آمدن

Got out

نمودار

Graph

تاریخی

Historical

احترام،عزت

Honor

امید،آرزو

Hope

غیرقانونی

Illegally

شاخص

Index

استنباطی

Inferential

همسازی،انسجام

Integration

تعارض درونی

Internal conflict

نامنظم

Irregular

غیر مسئولانه

Irresponsibity

حسادت

Jealous

جواهر

Jewels

کشتن

Kill

راه،روش،ادب

Manner

میانگین

Mean

میانه

Median

نما

Mode

چند شخصیتی

Multiple personality

طبیعت،ماهیت،ذات

Nature

قانون نگر

Nomothetic

خبر،اخطار

Noticed

اندیشه،فکر،نظر

Notion

وسواس فکری-عملی

Obsessive-compulsive

عقیده

Opinion

محور عرضها

Ordinate

شرکت کنندگان

Participant

پرداختن

Paying

اقناع،قانع شدن

Persuad

برنامه ریزی

Planning

لذت بخش

Pleasant

آماده کردن

Preparing

جلوگیری

Prevent

برتری،حق تقدم

Priority

فرایند

Process

طولانی کردن،امتداد دادن

Prolonge

پشیمان،افسوس

Regret

ارتباط

Relationship

مسئول

Responsible

ایمن

Safe

ترسیده

Scared

نورافکن

Search light

جدی

Seriously

خرخر

Snore

سرباز

Soldier

منابع

Sources

ایستادن

Standing

آمار

Statistics

موفق

Successful

مجموع

Sum

فرایند تکمیلی،فرایند مکمل

Supplementary process

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه