دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی (2)

لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی (2)   لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی (2)لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی (2)
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1379 مجموعه روانشناسی

 

 

پذیرش

Acceptance

قابل ستایش

Admirable

ترسیدن

Afraid

عدم ادراک

Agnosia

ترس از فضاهای باز و عمومی

Agoraphobia

نانویسی

Agraphia

مبهم ، مشکوک

Ambiguous

مقعدی

Anal

قیاس

Analog

گزارش واقع نگاری

Anecdotal report

بی اشتهایی عصبی

Anorexia nervosa

اضطراب

Anxiety

زبان پریشی ، ناگویی

Aphasia

ناتوانی حرکتی

Apraxia

ارزیابی ، سنجش

Assessment

نگرش

Attitude

اسناد،نسبت دادن

Attribute

اسناد

Attribution

اجتناب

Avoide

پیشینه

Background

رفتارگرایی

Behaviorism

قابل حمل

Carriable

انجام دادن

Carry out

اضطراب اختگی

Castration anxiety

مشاوره مراجع محوری

Client-centered counseling

نتیجه

Conclusion

تعارض

Conflict

گیج ،مبهوت

Confuse

دربرگیرنده، شامل

Contain

تنبیه بدنی

Corporal punishment

فرهنگ

Culture

تصمیم گیری

Decision making

توصیفی

Description

مهلکه

Devil

بحث

Discussion

تغییر قیافه

Disguise

جابجایی

Displacement

رویاها

Dreams

اختلال خوردن

Eating disorder

من ،خود

Ego

هیجانی،عاطفی

Emotional

قرار گرفتن، وارد شدن

Entering

جو شوق برانگیز

Enthusiastic atmosphere

اساسی

Essentional

ایجاد،برقراری

Establishment

کردارشناسی

Ethology

ارزیابی

Evaluation

آزمایشی

Experimental

بیان کردن

Expression

وحشت کردن ،ترسیدن

Frightened

جنسی

Genital

بالاترین

Highest

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه