دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (3)

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (3)   لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (3)لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی (3)
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی 

 

 

در معرض

Exposed to

انتهایی

Extreme

انگیزش بیرونی

Extrinsic  motivation

آشنایان

Families

ارزشهای خانواده

Family values

دوستی

Friendship

پایه تحصیلی

Grade

خشن

Harsh

بلندی-ارتفاع

Height

از نظر تاریخچه ای

Historically

متجانس-همگن

Homogeneous

بیش فعال،فزون کشی

Hyperactivity

کمبود اکسیژن

Hypoxia

بهبودی

Improvement

ناتوانیها

Inadequacies

بی نتیجه

Inconclusive

تاثیر

Influence

تقویت پته ای

Inforcement token

نارسایی-کمبود

Insufficient

تعامل

Interaction

انگیزش درونی

Intrinsic  motivation

قضاوت

Judgment

قانون شکنی

Law- breaking

بلندی

Length

تفاوت اصلی

Major distinction

میانه

Median

اعضاء

Members

نظامی

Military

مد،نما

Mode

اخلاقیات

Morals

تیک حرکتی

Motortic

تقریبا

Nearly

وجود ندارد

Nonexistent

عینی

Objective

زیادی اکسیژن

Oxyopia

همسالان

Peers

عملکرد

Performance

سرپرستی ضعیف والدین

Poor parental suprervision

جمعیت

Population

بخش-قسمت

Potion

بارداری

Pregnancy

ارائه کردن

Present

شیوع

Prevalence

روان پویایی اولیه

Primarily psychodynamic

اصول

Principals

احتمال

Probably

شیوه ها-رویه ها

Procedures

پیش بینی برای بهبود آزمونهای پیشرفت تحصیلی

Prognosis for recovery tests of achievement

دوره های طولانی

Prolonged periods

روانپزشکی

Psychiatric

بلوغ

Puberty

کیفری،تنبیهی

Punitive

نمونه گیری تصادفی

Random sampling

ترتیب

Rang

مقیاس نسبی

Ratio scale

دریافت کردن

Receive

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه