دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی   لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسیلغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

 

لغات زبان کنکور سال 1380 مجموعه روانشناسی

 

 

براساس-برحسب

According to

ترکیبی-فعال سازی

Activation – synthesis

تطابق

Adaptation

پس تصویر

After-image

بکار بردن

Apply

گرایش –گرایش

Approach –approach

رویکرد ها

Approach

مناسب

Appropriate

ارزیابی عصب شناختی

Assessing neurological

توجه

Attention

اجتناب-اجتناب

Avoidance –avoidance

عقیده

Beliefe

کمترین

Beneath

سرزنش کردن

Blame

تجارت

Business

اتفاقی

Casual

مرکزی

Central

کودکی

Childhood

مزمن

Chronic

رشد شناختی

Cognitive development

شناختی

Cognitive

مقایسه

Comparing

جفت مکمل

Complementary pairs

تعارض

Conflict

خلاقیت

Creativity

بیانی،اخباری

Declarative

درنگیده-تاخیری

Delayed

طراحی

Designing

توزیعی

Distributed

دارو

Drug

تکلیف-وظیفه

Duty

انعکاسی

Echoic

باقی ماندن

Ever-lasting

هیجانی

Exciting

آزمایشی

Experiment

روانشناسی تجربی

Experimental psychology

بیرونی-خارجی

External

مقدار ثابت

Fixed amount

نسبی ثابت

Fixed ratio

صوری

Formal

دریافتن

Found

ناکامی

Frustration

کامیابی-برآوردن

Fulfill

فارغ التحصیل

Graduate

توهم زا

Hallucinogens

تنفر

Hate

وراثتی

Heritability

هیپنوتیزی

Hypnotic

حافظه تصویری

Iconic memory

فورا

Immediately

تکانه

Impulse

صدمه و آسیب

Injury and harm

شدید

Intense

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه