دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی (2)

لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی (2)   لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی (2)لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی (2)
توضیحات

 

 

لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی

 

محرک شرطی

CS

سرنخها،نشانه ها

Cues

ادواری خوبی

Cyclothymia

درنگیده

Delayed

روان آشفتگی

Delirium

کم ارزش شمردن

Depreciation

افسردگی

Depression

محرومیت

Deprivating

گسلش

Detachment

تعیین کردن

Determine

از خود گذشتگی

Devotion

ناتوانی،معلولیت

Disability

ناخوشایند

Discomfort

کشف

Discover

ارزشیابی ناهمخوانی

Discrepancy-evaluation

اختلال

Disorder

ناراضی

Dissatisfaction

تحریف کردن

Distorting

حواسپرتی

Distractibility

حواسپرتی

Distractibility

کاهش سائق

Drive-reduction

داروها

Drugs

ناشی از

Due to with

بد کنشی،بد کار کردی

Dysfunction

نارسایی بلع

Dysphagia

ملالت

Dysphoria

ناآرامی

Dysphoria

زبان پریشی

Dysphrasia

پژواک گویی

Echolalia

پژواک گویی

Echolalia

پژواک کرداری

Echopraxia

بوم شناسی

Echological

موثر

Effective

اختلالات هیجانی

Emotional disturbances

هیجانات

Emotion

رفع کردن

Enact

تاسیس ،برقراری،قانونی

Enactment

مواجهه شدن،برخورد کردن

Encounter

استرس،فشار روانی

Eustress

ارزیابی

Evaluate

پژواک کرداری

Exchopraxia

وجود داشتن

Exist

انتظارات،توقعات

Expectations

آزمایش

Experiment

آزمونگر

Experimenter

بهره کشی

Exploitation

واقعیت

Fact

اخنلال ساختگی

Factitious disorder

ترسناک

Fearful

ثابت

Fixed

پس نگاره

Flashback

جریان،روند

Flow

اساس،پایه

Foundation

فلج عمومی

General paresis

عصر ژنتیکی

Genetic component

باهوش،سرآمد

Gifted

اهداف

Goals

حدس زدن

Guess

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه