دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی

لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی   لغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسیلغات زبان کنکور سال 1382 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

لغات کنکور سال 1382 روانشناسی

 

 

غایب

Absence

استرس ناشی از فرهنگ پذیری

Acculurative stress

عمل

Act

عاطفه

Affect

پرخاشگری

Aggressive

ناخوانی(ناتوانی در خواندن)

Alexia

دور،کنار

Aloof

تغییر حالت هوشیاری

Altered state consciocsness

نیاکان

Ancestor

بی اشتهایی روانی

Anorexianervosa

ضد اجتماعی

Antisocial

کاربرد

Apply

دیدگاه

Approacn

استعداد

Aptitude

سطوح

Areas

برانگیختگی

Arousal

ادعا،حکم

Assertion

مرتبط با

Association

توجه

Attention

اجتنابی

Avoidante

حصارها،سدها

Barriers

اصلاح رفتار

Behavior modification

عقیده داشتن

Believe

تعقید،کم ارزش سازی

Bellitlement

سوگیریها

Biases

اختلال دو قطبی

Bipolar disorder

مرزی

Borderline

خستگی،عصبی،فرسودگی

Burnout

اتفاقی،برخوردی

Casual

چالش

Challenge

مشخص شدن

Characterized

ادعا کردن،فرض کردن

Claim

غیب بینی

Clairvoyance

روانشناسی بالینی

Clinical psychology

ناهمسازی شناختی

Cognitive dissonance

دیدگاه شناختی

Cognitive perspective

مجموع

Collection

رحم،دلسوزی

Compassion

موفقیتهای پیچیده

Complex situational

ترکیب کردن،اصلاح کردن

Compose

فهمیدن،درک زبان

Comprehending

وسواس عملی،اجبار

Compulsion

مفهوم

Concept

نگران،مشوش

Concern

سردرگمی،گیجی

Confusion

وابسته

Contingent

مباحثه،جدل

Controversy

تبدیلی

Conversion

همبستگی

Correlation

سیما،منظره،مساعدت

Countenance

افت

Creeping

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه