دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات زبان کنکور سراسری سال 1384 مجموعه روانشناسی

لغات زبان کنکور سراسری  سال 1384 مجموعه روانشناسی   لغات زبان کنکور سراسری سال 1384 مجموعه روانشناسیلغات زبان کنکور سراسری  سال 1384 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

 

لغات کنکور سراسری  سال 1384 مجموعه روانشناسی

 

 

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

Antisocial personality disorder

هوش مصنوعی

Artificial intelligence

قاعده،قانون

Canon

مرکزی

Central

عینی

Concrete

مقیاسهای تراکمی

Cumulative scales

قیاس،استنتاج

Deduction

مبتنی بر سایق

Drive-based

توانمند ساختن

Enabling

فرمهای موازی

Equivalent-forms

فراموشی

Forgetting

ارضاء،برآورده کردن

Fulfill

ارضاء

Gratification

دیوانگی اخلاقی ارثی

Hereditary moral insanity

تقلید

Imitation

پردازش اطلاعات

Information processing

وسیله ای

Instrumental

تداخل

Interference

درهم تنیده

Interwoven

ذاتی ،غریزی

Intrinsic

شهودی،انتزاعی

Intuitive

یادگیری

Learning

فرایند های واسطه ای

Mediating processes

ادراک انگیزش

Motivational perception

پیرامونی

Peripheral

مرحله پیش عملیاتی

Preoperation stage

روان کاوانه

Psychoanalytic

شخصیت جامعه ستیز و روانپریش

Psychopathic personality

روانپریش

Psychoticism

بازگشت،واپس روی

Regression

سرکوبگر

Repressive

پاسخگو

Respondent

وارونه کاری

Retroaction

بازگشت

Return

خود شکوفایی

Self-actualization

حسی حرکتی

Sensorimotor

حافظه کوتاه مدت

Short-term memory

جامعه رنجور

Sociopath

تنصیف،دو نیمه کردن

Split-half

مقیاسهای درجه بندی تراکمی

Summaterating scale

تمایل

Tendency

بازآزمایی

Test-retest

تهدیدکنندگی

Threatening

انتقال

transfer

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
عدد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه