دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات کنکوردانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال 81 (2)

لغات کنکوردانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال 81 (2)   لغات کنکوردانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال 81 (2)لغات کنکوردانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال 81 (2)
توضیحات

 

لغات کنکوردانشگاه آزاد کلیه گرایشهای روانشناسی و علوم تربیتی سال 1381

 

پردازش

Processing

خصوصیات

Properties

کمی

Quantitative

رابطه

Relationship

اندازه نسبی

Relative size

پایایی

Reliability

تکرار کردن

Replicated

تحقیق

Rresearch

مقاومت

Resistant

شبکیه

Retina

بازیابی

Retrival

مقیاسهای ثانویه

Secondary scales

حساسیت

Sensation

روانشناسی اجتماعی

Social psychology

حمایت اجتماعی

Social support

معنی داری آماری

Statistical significance

دورنمای خوشبینی

Stress mediators

اثرات جانبی

Substantial effects

پیمایشی-زمینه یابی

Survey

بیزاری چشایی

Taste aversion

قابلیت آزمون

Testability

اقتصاد ژتونی

Token economy

انتقال،عبور

Transduction

اعتبار

Validity

توهم بینایی

Visuall illusions

 

 

 

 

زمان ثبت
دوشنبه 17 اسفند 1394 07:25
نام(*) :
طیبی
نظر(*) :
دکتر محمدی بابت سایت جامعتون ازتون بسیار سپاسگزارم.
نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه