دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82 (2)

لغات کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82 (2)   لغات کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82 (2)لغات کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 82 (2)
توضیحات

 

لغات کنکور دانشگاه آزاد کلیه گرایش های روانشناسی و علوم تربیتی سال 1382

رد کردن

Refused

احیا کردن-دروغگویی

Revitalize-mendacity

زنده شدن

Revived

برخاستن،ناشی شدن

rise

کمکی-اضافی

Subsidiary

واقعی-اساسی

Substantial

ملالت آور-خسته کننده

Tedious

گرایش،تمایل

Tendency

وحشتناک

Terrible

سعی کردن

Tried

فوری،ضروری

Urgent

متفاوت،گوناگون

Variation

قربانی

Victim

نجوا کردن،پچ پچ کردن

Whispered

سوت زدن

Whistled

تراشیدن،بریدن

Whittled

ارزش

Worth

گلاویز شدن،کشمکش

wrestld

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه