دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات کنکور سراسری سال 1383 مجموعه روانشناسی

لغات کنکور سراسری سال 1383 مجموعه روانشناسی   لغات کنکور سراسری سال 1383 مجموعه روانشناسیلغات کنکور سراسری سال 1383 مجموعه روانشناسی
توضیحات

 

 

 

لغات کنکور سراسری  سال 1383 مجموعه روانشناسی

 

 

آسیب

Impairment

ذاتی،فطری

Inborn

صنعتی

Industrial

درونی

Inner

مجنون،دیوانه

Insane

بی ارادگی غریزی

Instinctivedrift

پرسشنامه

Inventory

تحقیق علمی

Investigation

به صرف همین حقیقت یا واقعیت

Ipso facto

گویه

Item

بی ربط،بی قاعده

Loosely

قابل مدیریت

Manageable

مانیا،شیدایی

Mania

دستکاری کردن

Manipulate

توده

Massive

ذکر شده

Mentions

خلق

Mood

چند شخصیتی

Multiple personality

آدمکشی، قتل

Murder

فطرت گرایان

Nativists

عصبی،حرکتی

Neuromotor

خنثی،بیطرف

Neutral

قانونگر

Nomothetic

نوآموز،تازه کار

Novice

آشکار،واضح

Obvious

کنشگر

Operant

سازمان بخشیدن

Organize

مغرضانه،جهت گیرانه

Partially

خاص

Particular

 

 

شخصیت

Personality

پدیدارگرایان

Phenomenologysits

نمایش پیش عملیاتی

Post-operational representation

فرایند

Process

برون فکنی

Projection

روان تحلیل گری

Psychoanalytic

واکنشی

Reflective

پایایی

Reliability

مطالعه گذشته نگر

Retrospective study

برگشتن

Reveting

حسی حرکتی

Sensorimotor

لکنت

Stammering

آماری

Statistical

روانشناسی محرک،پاسخ

Stimulus-response psychology

محرک

Stimulus

ذخیره

Store

راهبردها

Strategies

لکنت زبان

Stuttering

زیر هدفها

Sub-goals

مهر طلبی

Succorance

رنج بردن

Suffer

شایسته

Suitable

هم حسی

Sympathy

از عهده بر آمدن

Tackle

از عهده بر آمدن ،لوازم کار

Tackle

تفکر

Thinking

 

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه