دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

لغات کنکور سراسری سال 1383 مجموعه روانشناسی (3)

لغات کنکور سراسری  سال 1383 مجموعه روانشناسی (3)   لغات کنکور سراسری سال 1383 مجموعه روانشناسی (3)لغات کنکور سراسری  سال 1383 مجموعه روانشناسی (3)
توضیحات

 

 

 

لغات کنکور سراسری  سال 1383 مجموعه روانشناسی

 

 

خواری طلبی

Abasement

انتزاعی

Abstract

سریع

Accelerate

وابستگی،دلبستگی

Affiliation

بیقراری،اضطراب

Agitation

بلند،با صدای بلند

Aloud

ضد اجتماعی

Antisocial

اضطراب

Anxiety

هوش مصنوعی

Artificial intelligence

یادگیری تداعی گرایی

Associative learning

زنجیره سازی وارونه

Backward chaining

سود،فایده

Benefit

ادعا کردن

Claime

وضوح و روشنی

Clarity

بریده گویی، درهم گویی

Cluttering

شناختی

Cognitive

عینی

Concrete

محرک شرطی شده

Conditioned stimulus

ارتباط

Connection

بطور ثابت

Constantly

اختلال تبدیلی

Conversion disorder

تحقیق همبستگی

Correlation research

جرم،جنایت

Crime

ملاک

Criterion

حیثیت

Defendance

هذیان حسادت

Delusion of jealousy

هذیان گزند و آسیب

Delusion of persecution

هذیان اشاره

Delusion of refrence

دمانس

Dementia

دوگانه ها،دو ارزشیها

Dichotomous

افتراق،تمایز

Discriminate

گمگشتگی،سردرگمی

Disorientation

جابجایی

Displacement

فراموشی گسستگی

Dissociative amnesia

حواسپرتی

Distractibility

واگرا

Divergent

خود محوری

Egocentric

وجد،ذوق

Elation

همدلی

Empathy

تجربه گرایان

Empiricists

بجزء،باستثناء

Except

هستی گرایی،وجود گرایی

Existentialistic

برونگرایی

Extravession

تحلیل عاملی

Factor analysis

روانپزشکی قانونی

Forensic psychiatris

ناکامی

Frustration

مصاحبه گروهی

Group interview

راهنما

Guidance

تک واژه ای

Holophrastic

انسانگرایی

Humanistic

بیش فعالی

Hyperactivity

خیلی تو دماغی

Hypernasality

تشخیص دادن

Identifying

 

 

نام(*) :
ایمیل(*) :
نظر(*) :
کد امنیتی(*)
verification

ورود به سامانه