دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

ارشد روانشناسی

کنکور ارشد روانشناسی [۱۳۹۷-۰۴-۲۰] [مطالب]
آزمون استعداد تحصیلی چیست؟ [۱۳۹۷-۰۳-۳۰] [مطالب]
کنکور ارشد روانشناسی [۱۳۹۷-۰۳-۲۹] [مطالب]
کنکور ارشد روانشناسی [۱۳۹۷-۰۳-۲۸] [مطالب]


ورود به سامانه