دپارتمان روان شناسی موسسه نگاره (تحت برنامه ریزی استاد محمدی)

ارشد روانشناسی - دکتری روانشناسی

نسرین گودرزی رتبه 3 کنکور دکتری روانشناسی سلامت

ورود به سامانه